Motiverande ledarskap 7,5 hp HT20


Vill du utveckla ditt ledarskap och bli mer effektiv i din kommunikation? Vi erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur där medarbetarnas kompetenser och erfarenheter lyfts fram, och där de motiveras att hantera förändringar och höja sina prestationer.

Beskrivning av kursen

Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att utveckla organisationer, team och individer och förmågan att kunna motivera är ofta en framgångsfaktor. Din förmåga att kommunicera som ledare påverkar organisationskulturen och har därför direkt inverkan på organisationens prestationer och resultat. För att lyckas i din roll som ledare är det därför viktigt att förstå såväl kommunikationens roll och funktion, som att utveckla din egen kommunikationsförmåga.

Motiverande ledarskap är en ledarskapsmodell baserad på samtalsmetoden motiverande samtal (MI) och den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM). Kursen fokuserar på ledarfärdigheterna initiera, facilitera och utvärdera utveckling/förändring, både hos enskilda medarbetare och inom organisationen i stort. Se mer information i PDF-filerna ovan.

Kursupplägg
Kursen innehåller en variation av aktiviteter, såsom föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och gruppreflektion. Dessutom utvärderas kursdeltagarnas kommunikationsfärdigheter genom kodning av ett inspelat ledarsamtal, med efterföljande handledning/återkoppling. Pedagogiken bygger på så sätt samman kursdeltagarnas individuella erfarenheter med teoretiska och praktiska läraktiviteter. Du kan läsa en intervju med kursledaren här.

Kursen ges på halvfart (50 %) och pågår från vecka 45, 2020 till vecka 02, 2021.

OBSERVERA: Om det inte skulle gå att hålla fysiska träffar i höst med anledning av coronaviruset, så kan denna kurs ges digitalt.

Kursens syfte

Kursens huvudsyfte är att ge dig en grundläggande förståelse för och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap. Du utbildas och tränas i att skapa och leda en kommunikativ organisationskultur och får kunskaper i hur man kan bedriva förändringsarbete där det kommunikativa ledarskapet är centralt,

Datum
Kursen pågår på halvfart från vecka 45, 2020
till vecka 02, 2021. Kursträffar: 12-13 november 2020,
10-11 december 2020 och 15 januari 2021.

Plats
Centrum för psykiatriforskning, Norra
Stationsgatan 69, Stockholm

Pris
19 800 kr exkl. moms.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Vem riktar sig utbildningen till

Chefer och ledare samt HR-personal.

Förkunskaper

Minst ett års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter (styrks med tjänstgöringsintyg).

Mer information
Christina Bäckman, projektkoordinator
Karolinska Institutet, Enheten för Uppdragsutbildning
E-post: christina.backman@ki.se


Välkommen med din anmälan!