Träning vid Parkinsons sjukdom – från teori till klinisk tillämpning HT21, Distans

Anmäl

Den här kursen ökar dina kunskaper om de komplexa symptomen vid Parkinsons sjukdom. Den ger även dig som fysioterapeut färdigheter att kunna utvärdera och behandla symptomen. Med utgångspunkt i det evidensbaserade och populära HiBalance-programmet kommer du lära dig hur balansförmågan kan utmanas och tränas. Kursen ges digitalt på distans.

Beskrivning av kursen

Bakgrund
Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i samhället och leder till såväl motoriska som icke-motoriska nedsättningar. Nedsatt balans och ökad fallrisk är vanliga konsekvenser av sjukdomen och motverkas ej genom medicinering. Med anledning av detta rekommenderas numera fysioterapi i form av fysisk träning som komplement till medicinering, och specifika riktlinjer har utarbetats. Det finns idag ett ökande behov av träningsmöjligheter i denna grupp, inte minst inom rehabilitering och primärvård.

Om kursen

HiBalance-programmets träningskoncept har utvärderats i flera stora forskningsstudier och påvisat positiv effekt på gång- och balansförmåga, liksom förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Dessa resultat har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Parkinson förbundet har genom ekonomiskt stöd till utveckling bidragit till framtagandet till kursen. Mer information finns i PDF-filerna ovan. Här kan du se en kort film om kursen.

Tid och plats
Digitala kursträffar under 9-10 september, 7-8 oktober samt
9 december HT21. Mellan kurstillfällena arbetar du med uppgifter på lärplattformen Canvas.

Pris
6 900 SEK exkl moms.


Anmäl