Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15 hp, HT21


Karolinska Institutet erbjuder denna utbildning för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att utveckla och förbättra diagnostiken av muskuloskeletalaskador och smärttillstånd.

Efter kursen kommer du kunna identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletalastrukturer med ultraljud. Du kommer även kunna diagnosticera några vanliga överbelastningsskador på ett säkrare sätt. Detta är en unik utbildning och den enda i sitt slag i ämnet som ger högskolepoäng.

Beskrivning av kursen

Kursen ges i form av föreläsningar, live-demonstrationer, workshops samt praktiska inlärningsmoment. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningtider modul.

Mellan modulerna krävs att deltagaren avsätter tid för kliniska övningsuppgifter samt för ett vetenskapligt arbete i form av en litteraturstudie. Kursen är en distanskurs som hålls på halvfart och löper över 20 veckor, varav 15 dagar är schemalagda på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursstart:
Med anledning av coronaviruset (Covid-19) så är nu kursstart inplanerat till HT21.

Citat från tidigare deltagare:

”Kanske den bästa kurs jag gått. Har tillfört mycket som kommer att påverka mitt arbete framåt på ett avgörande och positivt sätt.”

”Föreläsarna har varit toppklass. Även inbjudna föreläsare var mycket bra. All scanning har varit väldigt lärorik”

”Hade aldrig scannat innan denna kurs, men känner mig nu trygg med att hitta de strukturer som kursen gick igenom.”


Kursens syfte

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletalultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskaper om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud-och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings-och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Vem riktar sig utbildningen till

Medicinskt utbildad personal som idag arbetar med muskuloskeletalultraljudsdiagnostik, eller har för avsikt att använda ultraljudsdiagnostik i sitt dagliga arbete. Deltagare måste ha tillgång till ultraljudsutrustning under kursperioden då kursen innebär skanninguppgifter mellan kurstillfällena.


Om Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift.

Endast juridisk person kan köpa uppdragsutbildning för sin personal. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning. Däremot har företag (dock ej enskild firma) och andra organisationer rätt att göra det, så länge som utbildningen har betydelse för deltagarens arbete hos arbetsgivaren.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.