Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling 15 hp, HT22

Anmäl

Denna kurs är den andra av två delkurser i den unika magisterutbildningen i Medical Management om 30 hp. Utbildningen riktar sig till dig som är i en chefs- eller arbetsledande funktion i offentlig eller privat verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg. Här får du en gedigen kompetensutveckling inom ledarskap och organisationsutveckling

Beskrivning av kursen

Syftet med kursen är att deltagaren ska utveckla sin förmåga att söka, analysera och värdera kunskap om ledarskap på olika nivåer i hälso- och sjukvården utifrån ett vetenskapligt perspektiv, samt kunna omvandla kunskapen så att den kommer till nytta i utvecklingen av arbetsmiljö och kvalitet i vården.

Syftet är också att deltagaren ska förvärva fördjupade kunskaper i aktuella vetenskapliga teorier och metoder inom ämnet medical management, samt kunna planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete med relevans för praktiken.

Kursens syfte

Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation genom att bland annat kunna:

• redogöra för vad det innebär att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund

• beskriva olika teorier och metoder för att utveckla samarbetet mellan forskning och praktik inom området

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen ger en kompetensutveckling inom Ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner i offentlig eller privat verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg.

Tid och plats
Utbildningen startar i augusti 2022 med fysiska träffar under fem utspridda veckor och ges på halvfart under sammanlagt ett halvår på Medical Management Centrum (MMC) vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18 A, Solna

Föreläsningssal meddelas vid kursstart.

Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande samt delkurs 1 av LOU2.

Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet (inklusive erfarenhet av arbetsledande uppgifter) inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.


Pris: 49 500 SEK


Anmäl