Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund 15 hp, VT22

Anmäl

Denna kurs är den första av de två delkurserna i den unika magisterutbildningen i Medical Management om 30 hp, LOU 2. Utbildningen ger en kompetensutveckling inom Ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner i offentlig eller privat verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg

Beskrivning av kursen

Utbildningen syftar till att öka deltagarnas förmåga att söka och värdera vetenskaplig kunskap inom management, ledarskap och organisation. Syftet är också att deltagaren ska få fördjupade kunskaper i aktuella vetenskapliga teorier och metoder inom ämnet Medical management.

Kursens syfte

Utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation genom att bland annat kunna:

• redogöra för vad det innebär att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund

• beskriva olika teorier och metoder för att utveckla samarbetet mellan forskning och praktik inom området

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till personer med chefs- eller arbetsledande funktioner i offentlig eller privat verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg.

Förkunskaper

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet (inklusive erfarenhet av arbetsledande uppgifter) inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E

Tid och plats
Utbildningen startar i januari 2022 och ges på halvfart under sammanlagt ett halvår på Medical Management Centrum (MMC) vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18 A, Solna
Ytterligare information meddelas inför kursstart.

Mer information
Vid frågor kontakta gärna:
Susanna Sjunneryd, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08- 524 864 32

Sista anmälningsdag är 2021-10-01.

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.Anmäl