Medicinsk lymfterapi, 7,5hp, HT20


Lymfödem är ett mestadels kroniskt tillstånd/komplikation som kan uppkomma sekundärt efter cancerbehandling (kirurgi/strålterapi), infektion, trauma eller annan skada på lymfsystemet. Lymfödem kan även vara medfött, d.v.s. primärt och kan då bero på en genetisk defekt. Efter denna utbildning får du titeln medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter med lymfödem oavsett grundorsak.

Beskrivning av kursen

Kursens syfte
Öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandlingar av patologiska symptom relaterade till skador i lymfsystemet, med tillämpning inom hälso- och sjukvården. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med patienter med detta kroniska tillstånd. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Målgrupp

Utbildningen inriktar sig främst mot sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem, men kan även passa de som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativenhet.

Tid och plats
Kursstart är 21 september 2020. Kursen går på halvfart från september till december. Den består av 15 kursdagar dagar: 21/9, 12-13/10, 22-23/10, 26-27/10, 2-3/11, 5-6/11, 9-10/11, 3-4/12 (med reservation för förändringar).

Pris
12 000 kr exkl. moms för deltagare inom Region Stockholm samt 15 000 kr exkl. moms för deltagare utanför Region Stockholm.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

Observera att om det fortfarande finns restriktioner för träff i stora grupper pga Covid-19 kommer kursen få ett upplägg med delar av undervisning på distans och nödvändiga praktiska moment i smågrupper.