Radiologisk bröstdiagnostik, 7,5 hp HT21


En kurs för dig som är röntgensjuksköterska och verksam på mammografiavdelning.
Kursen kommer att ge fördjupningskunskaper om radiologisk bröstdiagnostik (patologi, behandlingsmetoder) men också om bemötande och patientupplevelse.


Kursens syftar till att ge fördjupning inom området radiologisk bröstdiagnostik.
Detta sker genom att fördjupa sig i bröstens patologi och aktuella behandlingsmetoder. En översikt av moderna diagnostiska metoder och aktuell forskning inom området belyses under kursen. Kursdeltagaren ges inom ramen för kursen en möjlighet till fördjupning inom eget valt intresseområde. Mer information finns i PDF-filen ovan.


Pris: 10 500 SEK exkl moms.
Kursstart: 27 september 2021(v.39 må-fre) de sista två andra dagarna kommer inom kort.
Sista anmälningsdag: 2021-07-01Beskrivning av kursen