Vidareutbildning medicinskt ultraljud för röntgensjuksköterskor, 60hp, VT21

FilnamnlabelFileSize
Kursinfo med ultraljud VT21.pdf

I modern radiologi är medicinskt ultraljud en viktig diagnostisk metod med stor potential. Då metoden i stor utsträckning är interaktiv fordras djupa kunskaper hos utövaren av de fysikaliska och tekniska aspekterna och bred kunskap om sjukdomar och de bakomliggande orsaker till sjukdomstillstånden.

Kursen vänder sig till röntgensjuksköterskor med några års yrkeserfarenhet. Då kursen leder till en ny yrkesfunktion krävs det av kursdeltagaren både ambition och intresse. Kursen ger bla. en fördjupning i den patologi som kan diagnostiseras med hjälp av medicinskt ultraljud, en fördjupad kunskap i ultraljudssystemets tekniska och fysikaliska förutsättningar.

Kursavgift : 95 000 SEK exkl. moms
Kursstart: Våren 2021

Sista anmälningsdag: 2020-10-01
Antal platser 10. Deltagare antas till kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när signerat avtal från ansvarig chef kommit in till KI Uppdragsutbildning.