Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp, HT20VT21

Anmäl

Sedan hösten 2017 erbjuder Karolinska Institutet denna uppskattade och mycket efterfrågade utbildning som renodlad uppdragsutbildning.

Hittills har närmare 3000 kursdeltagare genomgått utbildningen som genomgående fått mycket höga utvärderingar.
Utbildningen har utvecklats under många årtionden utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att blir den kurs som bäst bemöter behovet hos dagens, och även framtida, chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Som deltagare får du utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till ditt nuvarande eller framtida ledar- eller chefsuppdrag inom organisationen och får ökad vetenskapligt grundad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling.

Beskrivning av kursen

Kursen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förmåga att förstå hur du ska använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte. Du ges också möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på forskningsområdets vetenskapliga grund.

Kursens syfte

Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla deltagarnas förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp. Därutöver krävs minst 2 års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg).

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Tid och Plats
Campus Solna. Kursveckorna under hösten 2020 är v.35, 38, 42, 46 och 50.
Kursveckorna under våren 2021 är v.3, 7, 11, 14 och vecka 19.
Observera att datumen kan komma att ändras beroende på hur läget i sjukvården ser ut under hösten.

Pris
98 000 SEK exkl. moms

Vid frågor kontakta:
Susanna Sjunneryd, Projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32


Anmäl