Oftalmologi för sjuksköterskor HT 2020


Kursen är på 60 hp vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård.
Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig från annan sjukvård. Det krävs specialkunskaper för att kunna genomföra och utvärdera undersökningar. Efter utbildningen kan deltagaren bättre tillgodose patienternas behov av kvalificerad ögonsjukvård.

Utbildningen finns bara på tre platser i Sverige och inte i något annat nordiskt land. KI har en unik bredd och spets i lärarkåren som alla är anställda på ett av världens ledande ögonsjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus.

Pris: 110 000 SEK exkl.moms
Sista anmälningsdag: 2020-06-08

--------

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.