Beroendetillstånd 12 hp HT-20

Anmäl

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och som vill förbättra sina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse:
- redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk,
- förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk,
- påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:
- kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet,
- värdera aktuell forskning inom området.

Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Canvas där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Undervisningen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att få godkänt kursbevis.


Tid och plats

Datum hösten 2020:
26-27 augusti
9-10 september
7-8 oktober
17-18 november
9-10 december

Tid
09.00 – 16.00 samtliga dagar

Lokal
CPF:s utbildningslokaler, Norra Stationsgatan 69, plan 6.


Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Ulric Hermansson
Centrum för psykiatriforskning
E-post: ulric@bahnhof.se

Vid frågor om anmälan:
Annika Salomonsson
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: annika.salomonsson@ki.se
Tel: 08-524 864 24

Vid praktiska frågor kring kursen:
Anja Sedman
Centrum för psykiatriforskning
Epost: anja.sedman@ki.se
Tel: 076-1372104


Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på "Anmäl" på denna sida.

Sista anmälningsdag: 2020-06-30


Anmäl