Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, distans, 3hp, HT20


Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Om MI
Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är grunden för metoden.

Kursens upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI-kompetens. Kursen är helt webbaserad och inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning (motsvarar 2-kursdagar). I inledningen ingår även en introduktionsföreläsning i realtid. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via läroplattformen Canvas, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du har spelat in. Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kurspris
6 900 SEK exkl. moms.
Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Utbildningen är kostnadsfri för personal inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom primärvård och psykiatri eller upphandlad enhet i Stockholm inom primärvård och psykiatri.

Anmälan
Anmäl dig genom att klicka på "Anmäl" på denna sida. Sista anmälningsdag: 2020-06-15