Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård 15 hp HT20/VT21

Anmäl

Detta är en kurs för dig som vill bli förbättringscoach och driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik.

Kursstart: 3 september 2020

Pris: 29 000 SEK exkl. moms
Sista anmälningsdag: 2020-05-22

Beskrivning av kursen

Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten.
Kursdeltagaren får lära sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och får coacha ett interprofessionellt team i sin verksamhet. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår.
Utbildningen förmedlar en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Teamet träffas regelbundet och arbetar kring ett förbättringsområde. Teamets arbete framåt följer en beprövad struktur som syftar till att uppnå förbättrade resultat för patient och organisation.

Kursens syfte

Utbildningen bygger på fyra kärnområden Förbättringskunskap, Coaching och förändringspsykologi samt patientsamverkan. Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna:

Förbättringskunskap

- Använda verktyg, metoder och teori inom förbättringskunskap samt i förbättringsarbetets olika faser. Definiera och analysera sitt kliniska mikrosystem och dess processer.

Patientsamverkan i förbättringsarbete

- Förklara hur patientsamverkan kan bidra till vårdens utveckling på systemnivå. Använda metoder för samverkan med patienter och närstående genom att tillämpa verktyg för patientsamverkan i förbättringsarbetet.

Coaching och förändringspsykologi

- Beskriva metoder, förhållningssätt och motivationsskapande strategier för coaching av individer och grupper. Praktiskt coacha ett tvärprofessionellt team och bli trygg i hur man kan stödja medarbetare i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.


Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen ska godkänna deltagandet. Kursen kräver att verksamheten sätter samman ett tvärprofessionellt förbättringsteam som kursdeltagaren regelbundet träffar och coachar i förbättringsarbetet.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" på denna sida.

För mer information kontakta:
Ulla Finati, Projektkoordinator
E-post: ulla.finati@ki.se
Hemsida: ki.se/uppdragsutbildning


Anmäl