Specialistsjuksköterskeprogrammet HT20

Anmäl

Funderar du på att bli specialistsjuksköterska? Karolinska Institutet erbjuder platser på samtliga program som uppdragsutbildning.

Som deltagare i uppdragsutbildning kommer du att göra din verksamhetsförlagda utbildning i ditt eget landsting.

Vid Karolinska Institutet bedrivs specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot: anestesisjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och operationssjukvård, barn och ungdom, distriktssköterska, psykiatrisk vård, onkologisk vård samt vård av äldre. Alla inriktningar har valbara kurser och möjlighet finns att tillgodoräkna sig kurser relevanta för utbildningen från andra universitet och högskolor.

Ansökan till programmen accepteras i mån av plats på respektive specialistsjuksköterskeprogram. Antal platser är begränsade.

Pris: 120 000 SEK exkl moms för 60 hp och VFU-plats med kvalificerade handledare på sin egna klinik.

För mer information kontakta:

Ulla Finati, Projektkoordinator

Covid-19 -  hur påverkas utbildningen?
 
På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.


Anmäl