KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande 5 hp, HT-20


De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande.

Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. Se en kort film där kursledarna berättar mer om vinsten med att gå kursen.

Tid och plats:
HT 20-  2020. Datum kommer.  Kursen hålls på Norra Stationsgatan 69, Plan 6, Stockholm.

Pris: 10 500 SEK (exkl moms) inkl. kurslitteratur, kaffe och fikabröd.

Beskrivning av kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken "Åter till kontrollerat drickande - en handbok för kliniker" (Studentlitteratur). Mer information finns i PDF-filerna ovan.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enlig en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Vem riktar sig utbildningen till

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Anmälan:  EJ ÖPPEN ÄN. Anmäl dig genom att klicka på "Anmäl" på denna sida.