Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd VT20


Fördjupa din kunskap om yogaträning – en fysisk stil baserad på hatha yoga där du får praktisk samt teoretisk kunskap om hur yogaövningar kan användas dels för patienter med olika sjukdomstillstånd och dels för friska personer. Det här är en unik poänggivande yogautbildning som stärker dig i din yrkesroll.

Kursdeltagaren kommer under utbildningen får förslag på två yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bl.a. astma- KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär och till viss del ryggsmärta.

Behörighet
Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård samt annan kandidatexamen inom hälsa. Att leda grupper bör ingå i din yrkesroll och du bör ha erfarenhet av att leda gruppträning då du kommer tillgodogöra dig kursen på ett bättre sätt.
 
Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper såsom legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t ex fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, idrottslärare och hälsopedagoger.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
- Förklara fysiologiska akuta effekter, långtidseffekter samt andra verkningsmekanismer av yoga.
- Redogöra för den evidens som finns kopplad till yoga och dess effekt på hälsa vid olika sjukdomstillstånd.
- Själv genomföra enklare yogaövningar.
- Instruera och leda två enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.


Pris: 15 500 SEK exkl moms

Sista anmälningsdag: 2019-12-08