Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp VT20

Anmäl

Kognitiv beteendeterapi, med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Kursen vänder sig till dig som har avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Beskrivning av kursen

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige, särskilt bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20-30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade verkar personer vara som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper. PE-delen av kursen ges av psykolog Hanna Dimbodius som är certifierad PE-lärare.


Kursens mål
Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om evidensbaserad metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare ska lära sig behandlingsmodellen PE med tillräcklig kompetens för att bedriva effektiv behandling vid PTSD på egen hand. Ett ytterligare mål är en ökad kunskap om svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med trauma, hur man kan lösa dessa samt hur behandlingen kan anpassas efter grupper med särskilda behov.

Information om anmälan
OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en meritportfölj efter att du har registrerat din anmälan på länken ovan. Se gärna till att det framgår av dina inskickade meriter att du har baskunskap i KBT.

Kursen är kostnadsfri för SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt för personal inom upphandlad enhet inom dessa områden. Platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. 

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. En kostnad kommer då tillkomma på 15900 SEK, exkl. moms.
Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt är du välkommen att kontakta Christina Bäckman, e-post: christina.backman@ki.se 

Vem riktar sig utbildningen till

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.
Max antal sökande är 20 personer och SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt personal inom upphandlad enhet inom dessa områden har företräde till kursen.


Anmäl