Koordinering av rehabprocessen 7,5 hp, VT20 (1)

FilnamnlabelFileSize
Kursinfo VT20.pdf

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Beskrivning av kursen

Ur kursinnehållet
Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

I kursen ingår bland annat:
• Funktionen som rehabkoordinator
• Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
• Teori - begrepp inom socialförsäkringen
• Sjukskrivningsprocessen
• Teamarbete i arbetsförmågebedömning
• Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt

• Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Pris
14 500 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Villkor enligt KI Uppdragsutbildnings avtal gäller.

Tid och plats
Kursen inleds och startar den 17 februari 2020 på Canvas. Det är sedan kursträffar som sker i Stockholm den 18-19 mars, 22-23 april och en avslutande kursträff den 28 maj 2020. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via vår webbplattform Canvas. Kurslokal meddelas senare.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden. T.ex. på en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.