Ã…terfallsprevention 3 hp HT-19


Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT.Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar, 11 november och 16 december 2019, med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier i lärplattformen Canvas. Kursdeltagarna får som kursuppgift att se de filmade sessioner som ingår i kursen med vissa inlagda hemuppgifter.Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).Kursansvarig lärare kommer att vara sc
hemalagd vissa timmar mellan de schemalagda kursdagarna för att svara på frågor från kursdeltagarna i lärplattformen Canvas. Mer information kommer i välkomstbrevet och vid kursstart.Tid och Plats11 november och 16 december 2019.Kurslokalen ligger på CPF:s utbildningslokaler på Norra Stationsgatan 69 (Torsplan) i Stockholm.Pris

9600 SEK exkl moms

 

Sista anmälningsdag 9 oktober 2019, eller så snart kursen är fulltecknad.