ADOS-2 Booster Modul 1,2,3 och 4, 10-11 juni 2019


Denna kurs vänder sig till dig som har genomfört ADOS-2-grundkurs sedan tidigare.

En förutsättning för att genomföra och koda ADOS på ett fullgott sätt, är att kontinuerligt jämföra sina administreringar och kodningar med andra ADOS-utövare.

Beskrivning av kursen

Kursbeskrivning

Vid detta kurstillfälle får du tillfälle att uppdatera och slipa dina ADOS-färdigheter i modul 1, 2, 3 och 4 i grupp. Vi tittar på inspelade ADOS-administreringar och går igenom individuell kodning och konsensuskodning.
• Dag 1 Booster modul 1 och 2
• Dag 2 Booster modul 3 och 4

Behörighet

Förkunskapskrav:

• Genomgången ADOS-2 grundkurs

Innan kurstillfället ska du:

Vara väl insatt i den svenska ADOS-2-manualen (Autism Diagnostic Observation Schedule: second edition Lord et al., 2012; Zander et al., 2014); www.hogrefe.se

Kritiskt ha granskat minst 3 inspelade och eget utförda ADOS-sessioner utav någon av modulerna 1, 2, 3 och/eller 4 utifrån administrering och kodning. För en av sessionerna, ska du helst jämföra din kodning med en kollegas.


Tid, datum och plats

Datum: 10 - 11 juni 2019

Dag 1: kl 10:00 – 17:00
Dag 2: kl 09:00 – 16:00

För- och eftermiddagsfika ingår.

Kurslokalen ligger i CAP Research Center, Gävlegatan 22B, plan 8, Stockholm.

Pris

5 000 kr ex moms

Anmälan
______________________________________________________________________
Observera att du måste styrka din kompetens och uppfylla kompetenskraven.
Sista anmälningsdag är 7 maj 2019.
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.


Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelser:
Elisabeth Nilsson Jobs, KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Praktiska frågor och frånvaroanmälan:

Lisa Wilsson, KIND
E-post:
lisa.wilsson@ki.se

Tel: 0737-12 15 96  

Vid administrativa frågor och anmälan:

Ulrica Heidenberg, projektkoordinator

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: ulrica.heidenberg@ki.se
Tel:
08-524 864 38