Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma, HT19

Anmäl

Arbetar du med nyanlända flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Detta är en kurs som ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar möjligheterna till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och arbetsförmedling.

Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha uppnått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Kursdeltagarna kommer behärska instrumentet Kulturformuleringsintervjun som underlättar bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att deltagaren:
• Kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
• Se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
• Förstå effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
• Fördjupad kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
• Ha fördjupade kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
• Ha en förståelse för lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för migranter.


Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som har erfarenhet från verksamhet där man möter nyanlända flyktingar, som inom psykiatri, primärvård, kommun (exempelvis socialtjänst, Elevhälsa, SFI, boenden) och Arbetsförmedlingen.

Tid och Plats
Schemalagda kursdagar 14-18 oktober samt 14-15 november.

Kurslokal:
Karolinska institutet, Solna och Transkulturellt Centrum, Torsplan, Stockholm.


Pris

6400 kr exkl. moms

I priset ingår, förmiddags- och eftermiddagskaffe/te.

Anmälan

ki.se/uppdragsutbildning

Sista anmälningsdag 23 septemberMer information

Vid frågor om kursinnehåll:
Frida Johansson Metso, kursansvarig
Transkulturellt Centrum
E-post: frida.johansson-metso@sll.se
Telefon: 0761 19 40 90

Vid administrativa frågor:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet, Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se
Telefon: 08 524 862 78

 Anmäl