ADOS-2: Booster modul 3 och 4, 11 juni 2019


Detta är en endagskurs som vänder sig till dig som har genomfört ADOS-2-grundkurs sedan tidigare.

En förutsättning för att genomföra och koda ADOS på ett fullgott sätt, är att kontinuerligt jämföra sina administreringar och kodningar med andra ADOS-utövare.

Beskrivning av kursen

Kursbeskrivning

Vid detta kurstillfälle får du tillfälle att uppdatera och slipa dina ADOS-färdigheter i modul 3 och 4 i grupp. Vi tittar på inspelade ADOS-administreringar, individuell kodning och konsensuskodning.

Behörighet

Förkunskapskrav:

• Genomgången ADOS-2 grundkurs

Innan kurstillfället ska du:

Vara väl insatt i den svenska ADOS-2-manualen (Autism Diagnostic Observation Schedule: second edition Lord et al., 2012; Zander et al., 2014) www.hogrefe.se


Kritiskt ha granskat minst 3 inspelade och eget utförda ADOS-sessioner, modul 3 och/eller4 utifrån administrering och kodning. För en av sessionerna, ska du helst jämföra din kodning med en kollegas.


Tid, datum och plats

Datum: 11 juni 2019

Kl 09:00 - 16:00

För och eftermiddagsfika ingår.

Kurslokalen ligger i KINDs lokaler vid CAP Research Center, Gävlegatan 22B, plan 8, Stockholm.

Pris

3 000 kr ex moms

Anmälan

Observera att du måste styrka din kompetens och uppfylla kompetenskraven.
Sista anmälningsdag är den 7 maj 2019.

Mer information

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgången vid för få sökande.

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelser:
Elisabeth Nilsson Jobs, KIND
E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se

Praktiska frågor och frånvaroanmälan:

Lisa Wilsson, KIND

E-post: lisa.wilsson@ki.se

Tel: 0737-12 15 96 

Administrativa frågor och anmälan:

Ulrica Heidenberg, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: ulrica.heidenberg@ki.se
Tel:
08-524 864 38