ADOS-2: Booster modul 1 och 2 samt Knattemodulen, 10-11 juni 2019


ADOS-2 är ett strukturerat instrument för direktobservation av socialt samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt stereotypa och repetitiva beteenden. Instrumentet är en viktig del i den diagnostiska bedömningen av Autismspektrumtillstånd (AST). Den nya utgåvan av ADOS, ADOS-2, är en uppdaterad och utökad version av ADOS.

Beskrivning av kursen

Kursbeskrivning

Kursen innefattar den nya ADOS-2 Knattemodulen avsedd för barn från 12 månaders ålder och upp till 30 månader för de barn som ännu inte talar i meningar. Kursen omfattar även fördjupande diskussioner om administrering och kodning samt jämförelser mellan egna och andras bedömningar utifrån inspelade ADOS-2-sessioner av barn samt modul 1 och 2.

Kursens innehåll och arbetsformer

  • Dag 1 Booster - uppdatering och samkodning: modul 1 och 2 
  • Dag 2 Knattemodulen - bakgrund, administrering och kodning

Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodningsdiskussioner.

Tid, datum och plats

10 - 11 juni 2019.

Dag 1: kl 10:00 - 17:00

Dag 2: kl 09:00 - 16:00

För- och eftermiddagsfika ingår.


Kurslokalen ligger i KINDs lokaler vid CAP Research Center, Gävlegatan 22B, plan 8, Stockholm.

Pris

5 000 kr ex moms

 

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll och förberedelser:
Elisabeth Nilsson Jobs, KIND

E-post: elisabeth.nilsson.jobs@ki.se   


Praktiska frågor och frånvaroanmälan:
Lisa Wilsson

E-post: lisa.wilsson@ki.se

Tel: 0737-12 15 96  


Vid administrativa frågor och anmälan:

Ulrica Heidenberg, projektkoordinator           
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: ulrica.heidenberg@ki.se
Tel:
08-524 864 38 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om ADOS-2 användning i bedömningen av små barn i det kliniska arbetet.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kompetens som ADOS-2-användare inom de tidiga barndomsåren samt behärska samtliga ADOS-2-moduler avsedda för barn.

Förkunskaper

Förkunskapskrav:
• genomgången ADOS-2 grundkurs
• goda kunskaper om utvecklingspsykologi

• goda kunskaper om AST och andra neuroutvecklingsavvikelser
samt erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende AST
• utbildning och erfarenhet av att administrera standardiserade test och psykometri

Innan kurstillfället ska du:
• vara väl insatt i den svenska ADOS-2-manualen (Autism Diagnostic Observation Schedule: sec edition Lord et al., 2012; Zander et al., 2014); www.hogrefe.se

• Kritiskt ha granskat minst 3 inspelade och eget utförda ADOS-sessioner, modul 1 och/eller 2 utifrån administrering och kodning. För en av sessionerna, ska du helst jämföra din kodning med en kollegas.

Observera att du måste styrka din kompetens och uppfylla kompetenskraven.