PEGASUS Gruppledarutbildning 15 november 2019

Anmäl

Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första psykoedukativ intervention för en vuxen och dess närstående, efter att ADHD-diagnos har konstaterats.

Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter utbildningsdagen ska deltagarna:

• Ha fått en grundlig introduktion till behandlingsmetoden.

• Ha en god överblick över kursprogrammet och lämpliga föreläsare på en PEGASUS-kurs.

• Kunna praktiskt genomföra en PEGASUS-grupp med stöd av Arbetsboken för kursansvariga.

• Kunna föreläsa på en PEGASUS-kurs anordnad av någon annan, utifrån den information man får på utbildningen tillsammans med det färdiga föreläsningsmaterialet som ingår i interventionen.

Innehåll

PEGASUS interventionen prövas inom ett pågående forskningsprojekt (ca 300 deltagare i 14 olika interventionsgrupper som genomförts på fem olika öppenpsykiatriska mottagningar inom SLSO). Målsättningen med PEGASUS-kurser är primärt att öka kunskap om ADHD inklusive de behandlingar och stöd som finns. Ytterligare målsättningar är bl a att förbättra relationskvalitén mellan de som går i samma interventionsgrupp. PEGASUS-kursen är ett bra forum för att träffa andra i liknande situation.

Utbildningsdagen består av följande föreläsningar:


- Introduktion
- Praktisk genomförande
- Generella principer och målsättningar
- PEGASUS-kursprogrammet

Behörighet

Kursen riktar sig till personal med goda kunskaper om ADHD och som arbetar med vuxna med ADHD. Det är en fördel om man har arbetat med grupper.

Pris

4.000 kr exkl. moms

För- och eftermiddagsfika ingår, lunch finns att köpa i närområdet.

Tid, datum och plats

15 november 2019
Kl 9.00-16.30 

Kurslokalen ligger i KIND:s lokaler, Gävlegatan 22B plan 8, Stockholm

Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Tatja Hirvikoski

Center of Neurodevelopmental Disorders at

Karolinska Institutet (KIND).

E-post: tatja.hirvikoski@ki.se

 

Praktiska frågor och frånvaroanmälan:

Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare

Center of Neurodevelopmental Disorders at

Karolinska Institutet (KIND).

E-post: lisa.wilsson@ki.se

Tel: 0737-12 15 96

 

Vid frågor rörande anmälan:
Ulrica Heidenberg, Projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: ulrica.heidenberg@ki.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 2019-10-13

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.


Anmäl