Träning vid Parkinsons sjukdom- från teori till klinisk tillämpning HT19


HiBalance-programmet är ett utmanande och framgångsrikt koncept för gång- och balansträning hos personer med Parkinson, vars effekt och kliniska användbarhet har påvisats i klinisk forskning. För första gången erbjuder nu skaparna av HiBalance-programmet detta framgångsrika träningskoncept som kurs vid Karolinska Institutet.

Beskrivning av kursen

Bakgrund
Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i samhället och leder till såväl motoriska som icke-motoriska nedsättningar. Nedsatt balans och ökad fallrisk är vanliga konsekvenser av sjukdomen och motverkas ej genom medicinering. Med anledning av detta rekommenderas numera fysioterapi i form av fysisk träning som komplement till medicinering, och specifika riktlinjer har utarbetats. Det finns idag ett ökande behov av träningsmöjligheter i denna grupp, inte minst inom rehabilitering och primärvård.

Om kursen
HiBalance-programmets träningskoncept har utvärderats i flera stora forskningsstudier och påvisat positiv effekt på gång- och balansförmåga, liksom förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Dessa resultat har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Parkinson förbundet har genom ekonomiskt stöd till utveckling bidragit till framtagandet till kursen.


Pris: 6 900 SEK exkl moms
Sista anmälningsdag: 2019-08-28