Sjukskrivningen i praktiken (start varje dag)


Webbaserad baskurs, ca 3 timmar

Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska redskap som både underlättar ditt arbete och hjälper dig att i enlighet med socialförsäkringen säkerställa patient- och rättssäkerheten i dina bedömningar.

Kursens syfte och mål
Kursen ska skapa
• En trygghet i arbetssituationen för den enskilde som möter sjukskrivna personer.
• En kvalitets- och patientsäker sjukskrivningsprocess.
• Rättssäkerhet ur den enskilde patientens perspektiv.

Deltagarna får en ökad kunskap om det kliniska arbetets koppling till sjukförsäkringen. De får redskap för att förbättra det egna bedömningsarbetet och kommunikationen med andra aktörer kring arbetsförmåga. Dessutom får deltagarna en medvetenhet genusperspektivet i sjukskrivningsprocessen.

Efter kursen ska deltagaren kunna förstå och förklara grundläggande begrepp samt vilken medicinsk information arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan behöver från sjukvården.

Kursen riktar sig till läkare och andra som i sitt dagliga arbete möter människor som är sjukskrivna eller riskerar att bli det.

Kursen är upplagd som en baskurs i försäkrings-medicin och lämpar sig även för läkare under både AT- och ST-tjänstgöring.

Citat från tidigare kursdeltagare
"Den var lärorik. Upplägget och utformningen var perfekt med fallbeskrivningar och fakta följt av quizfrågor. Att jag även gjorde allt över nätet när jag hade tid och utrymme och att jag kunde dela upp kursen i mindre delar, var bonus för mig. Jag kommer få en snabbare arbetsprocess och kan lättare kartlägga vidare åtgärder genom kunskaperna kursen förmedlat." Du kan läsa hela omdömet här.

Kursavgift
1800 SEK exkl. moms/deltagare.Beskrivning av kursen


Vem riktar sig utbildningen till

Vänder sig till läkare