ADOS-2 Grundkurs, 20 - 22 maj 2019


ADOS-2 (Autismdiagnostiskt observationsschema, Andra utgåvan) är särskilt utvecklat för att utreda frågeställning om autismspektrumtillstånd (AST).

ADOS-2 är ett halvstrukturerat, standardiserat instrument för direktobservation av kommunikation, socialt samspel och lek eller fantasifull användning av olika material. Det är särskilt utvecklat för att bedöma personer med misstänkt AST och en viktig men inte tillräcklig del i en diagnostisk utredning.
Läs mer i pdf-filen "Kursinformation ADOS-2 20-22 maj".

Kursen riktar sig till Leg. psykologer och PTP-psykologer.

Behörighetskrav
• Legitimerad psykolog.
• PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog. Var god uppge handledares namn och e-post i anmälan.
• Goda kunskaper om utvecklingspsykologi.
• Goda kunskaper om AST och andra utvecklingsavvikelser.
• Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende AST och andra neuropsykiatriska tillstånd. Vid PTP- tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om AST.
• Genomgångna förberedande uppgifter innan kurstillfället (separat utskick sker vid antagning).


Mer information
Vid administrativa frågor och anmälan:

Ulrica Heidenberg, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulrica.heidenberg@ki.se
Tel: 08- 524 864 38

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan:

Lisa Wilsson, KIND
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96