Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus pÄ barn- och ungdomspsykiatri 70 hp, VT19


En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

Beskrivning av kursen

Utbildningens mål
Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Detta sker genom fördjupning i följande områden:
• Etik, juridik och professionsfrågor
• Komplex barn- och ungdomspsykiatri
• Vetenskaplig metod och utvärdering
• Ledarskap och handledning

Scientist practitioner-perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom utbildningen, liksom familje-, utvecklingspsykologiska- och bio-psykosociala perspektiv.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till psykologer med anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, som har arbetat i minst två år med legitimation varav minst ett år inom barn- och ungdomspsykiatrin.