Grundkurs om cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp, VT19

Anmäl

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende. Målet med kursen är att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Beskrivning av kursen

Kursens syfte
Kursen syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring Cannabisberoende.

Kursupplägg
Kursen genomförs med två dagar klassrumsbunden undervisning som föregås av hemstudier med stöd av kurslitteratur, artiklar och undervisningsfilmer.

Tid/Plats
Fysiska möten sker kl. 09.00-16.30, 15-16 maj 2019.
Utbildningslokalerna ligger på Norra Stationsgatan 69, plan 6 i Stockholm.

Kursledning/examinator
Ulric Hermansson, med.dr. adjungerad lektor vid KI och examinator.

Pris

8950 SEK exkl. moms.
Kurslitteratur och fika ingår.

Anmälan
på ki.se/uppdragsutbildning senast 15 april 2019.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.


Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Ulric Hermansson

Centrum för psykiatriforskning

E-post: ulric@bahnhof.se

Vid frågor om anmälan och fakturering:

Nadja Saltell
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se
Tel: 08-524 862
78

Vid praktiska frågor kring kursen:

Anja Sedman

Centrum för psykiatriforskning

Epost: anja.sedman@ki.se

Tel: 076-1372104


Anmäl