Neuropsykofarmakologi för psykologer 7,5 hp, VT2019

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen, mm kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt. Dessutom ger sådana kunskaper psykologen bättre förutsättningar att kommunicera och samarbeta med läkare och annan vårdpersonal.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

Beskrivning av kursen

Varför ska man gå kursen?
Kursen är en specialistkurs för legitimerade psykologer. Utöver att du som deltagare får kunskap om psykofarmaka så ger den dig en bredare kunskap om ämnet farmakologi, vilket ger en ökad förståelse för hur läkemedel verkar i kroppen, biverkningar samt hur läkemedel interagerar med varandra.

Ur kursinnehållet
I kursen ingår bland annat:
- Allmän farmakologi
- Receptorfarmakologi
- Neurotransmission
- Läkemedel som används vid behandling av depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom, psykossjukdomar, substansberoende, ADHD, demens, sömnstörningar och smärta. Deras verkningsmekanismer, biverkningar, m.m.
- Kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling
- Placebo

Kursens syfte

1. Kunna redogöra för grundläggande begrepp inom allmän farmakologi såsom t.ex. absorption, distribution, eliminering, agonister, antagonister och dos-effektsamband, samt hur läkemedel interagerar med varandra.
2. Kunna redogöra för de olika stegen i neurotransmissionen
3. Kunna redogöra för läkemedelsgrupper som används vid behandling av depression, ångestsyndrom, bipolärt syndrom, psykossjukdomar, substansberoende, ADHD, demens, sömnstörningar och smärta, samt kunna redogöra för deras verkningsmekanismer och biverkningar.
4. Kunna diskutera för- och nackdelar med kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling.

Vem riktar sig utbildningen till

Legitimerade psykologer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som behandlas med psykofarmaka.


Anmäl