Barn och trauma, 7,5hp, VT 2019

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinfo Barn och Trauma VT19.pdf

Karolinska Institutet tillsammans med Ericastiftelsen erbjuder i mars 2019 utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser. Utbildningen samverkar med Barnafrid och ges en gång per år. 

Beskrivning av kursen

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

• Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar.
• Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
• Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Vem riktar sig utbildningen till

Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.


Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för
psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och
ungdomspsykologi.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Tid och plats

Kursen ges vårterminen 2019 under följande heldagar:
11 mars
12 mars
10 april
11 april
12 april
29 maj

Undervisningen sker vid Karolinska Institutet campus Solna.

 

Pris

16 700 kr exkl. moms. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2019-02-24.

Mer information  

För mer information om kursen och anmälan, välkommen att kontakta
Nadja Saltell, projektledare, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Tel: 08- 524 862 78
E-post: nadja.saltell@ki.se


Anmäl