Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare, VT-19

Anmäl

Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter samt en tryggare arbetsmiljö. Kursen har hittills gått hela 19 gånger, tidigare som SK kurs och i METIS format och revideras återkommande. Kursen är LIPUS-certifierad
(LIPUS nummer 20180113)

Beskrivning av kursen

Kursens mål
Förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska brottsbalken.
Redogöra för drivkrafter bakom våld och brottsligt beteende, begreppet allvarig psykisk störning, organisation av rättspsykiatrisk utredning och vård, bemötande med beaktande av etiska aspekter och mänskliga rättigheter av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur en rättspsykiatrisk undersökning utförs.
Beskriva hur man genomför en riskbedömning, läser och förstår ett rättspsykiatriskt utlåtande, förstår vikten av teamarbete och multiprofessionellt arbete vid utredning och behandling av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur man tillgodogör sig metoder för behandling av aggressivitet.

Kursens målgrupp

ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Kursupplägg

Kursen inleds med en distansdel under 3 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 4-8 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar.       Därpå följer ett kursmöte som under en vecka omfattar 3 arbetsdagar. Under kursmötet hålls föreläsningar, gruppövningar och falldiskussioner.

Kursen avslutas med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången är 8 timmar för deltagarna. Här arbetar deltagarna med en examinationsuppgift med ett fall från den egna verksamheten. Interaktion med kursledaren sker via mejl.


Tid:

Kursen genomförs under perioden 25 februari - 28 april. 

Fysiskt
kursmöte 26-28 mars, 2019.


Plats:
Klarabergsviadukten 90, hus D, plan 7, Rättsmedicinalverkets huvudkontor


Avgift:
9 000
kr exkl. moms.
I
priset ingår kurslitteratur samt kaffe med fikabröd och frukt under de tre kursdagarna.Anmälan
:

ki.se/uppdragsutbildning

Sista anmälningsdag 2019-01-10


Avbokningsregler
:

Se information webben.Mer
information:

Nadja Saltell, Projektkoordinator

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se

Kursens syfteAnmäl