Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för leg psykologer 7,5hp, VT20

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Kursen vänder sig till klinisk verksamma psykologer som är intresserade av att lära sig mer om människans fysiologi och några av våra vanligaste somatiska sjukdomar.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs i hälsopsykologi.

Beskrivning av kursen

Idag är det fler och fler psykologer som behandlar patienter med somatiska sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och obesitas där beteendeförändringar relaterade till livsstilsfaktorer, såsom fysisk aktivitet, viktreducering och stresshantering, ingår som en viktig del. För att kunna förstå varför dessa behandlingar fungerar men även för att kunna förklara sambanden för klienten är det nödvändigt med en djupare kunskap inom fysiologi. Se kort film där kursledarna förklarar hur du kan hjälpa dina patienter med denna kunskap.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärt-kärlsystemet, njure, mag-tarmkanalen, nutrition och respiration. Dessutom kommer en beskrivning av vanliga sjukdomar inom dessa områden att ingå. För att ge ökad förståelse kommer även grundläggande begrepp och mekanismer inom fysiologin, cellens uppbyggnad och funktion, samt reglering av kroppens inre balans, homeostas, att behandlas.

Utifrån dessa grundläggande kunskaper kommer kursen också att ge fördjupade fysiologiska kunskaper som kan förklara hur olika livsstilsfaktorer, såsom fysisk aktivitet, diet och stress, bidrar till uppkomst av livsstilssjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom kommer kursen att ta upp hur evidensbaserade beteendeförändringar såsom fysisk aktivitet, diet och stresshantering på fysiologisk/mekanistisk nivå verkar vid behandling av livsstilssjukdomar. Fokus kommer att ligga på psykologens roll vid psykologisk behandling av patienter med ovan nämnda sjukdomar, där psykologen t.ex. ska kunna förklara hur livsstilsfaktorer bidrar till uppkomst och utveckling av vissa somatiska sjukdomar. Mer information finns i PDF-filen ovan.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till klinisk verksamma psykologer som är intresserade av att lära sig mer om människans fysiologi och några av våra vanligaste somatiska sjukdomar.

Tid och plats
Kursträffar sker i Stockholm på torsdagar och
fredagar vid tre tillfällen den 7-8 maj, 4-5 juni och 27-
28 augusti 2020. Sista dag för att lämna in hemtenta 2
är 30 september 2020.

Pris
15 000 SEK (exkl. moms) inklusive lunch och fika under kursdagarna. Kurslitteratur ingår inte.
Kursavgiften faktureras i samband med kursstart.Villkor enligt KI Uppdragsutbildnings avtal gäller.

Anmälan
Anmäl dig genom att klicka på "Anmäl" på denna sida.


Anmäl