Familjeterapi vid missbruksproblematik hos ungdomar 7,5 hp

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) presenterar i samarbete med Maria Ungdom utbildning i familjeterapi vid missbruksproblematik hos ungdomar. Kursen ger en översiktlig teoretisk uppdatering följt av fördjupning i det praktiska arbetet med familjer inom beroendevården. Särskild tonvikt kommer ligga på centrala familjeterapeutiska tekniker och hur de används i såväl akuta skeenden som inom ramen för evidensbaserad strukturerad familjeterapeutisk behandling, exemplifierad av metoden funktionell familjeterapi (FFT).

Beskrivning av kursen

Det har sedan 1970-talet undersökt och forskats kring familjeterapeutiska metoder rörande beroendetillstånd hos ungdomar. Idag finns evidens för att familjen har en viktig roll i effektiv behandling kring missbruk hos både barn och vuxna. I nationella såväl som internationella (bl a NICE guidelines) riktlinjer förordas särskilt de stora fyra familjeterapeutiska modellerna (BSFT, FFT, MST och MDFT) som förstahandsval för ungdomar med missbruksproblematik. Samtliga har gott stöd i forskningen och är manualbaserade. Skillnader finns mellan dessa men också stora grundläggande likheter beträffande de psykoterapeutiska interventioner som ingår.

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i evidensbaserad familjeterapi tillämpad vid missbruksproblematik hos familjer med barn och ungdomar.

Kursinnehåll
- Grundläggande familjeterapi
- Familjeterapeutiskt arbetssätt i akuta verksamheter
- Evidensbaserad familjeterapeutisk behandling vid missbruk hos barn och ungdom
- Praktisk övning i familjeterapeutiska kärnkomponenter och tekniker
- Orientering i funktionell familjeterapi (FFT)
- Övning i att kritiskt läsa vetenskapliga artiklar om familjeterapeutiskt arbete i missbruksvård

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst som arbetar med familjer med barn eller ungdomar med missbruksproblematik, alternativt; personal inom dessa områden som ska eller vill börja arbeta med denna målgrupp.


Anmäl