Motivationshöjande behandling (MET) HT 2018


Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem, har en grundläggande utbildning i MI och vill lära dig en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Beskrivning av kursen

Om MET
Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende.
MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI), men som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2015 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering.

Kursens mål
Utbildningen ger kunskap om och färdigheter i att tillämpa MET.

Praktiskt om kursen
Två MET-samtal med klienter/patienter ska spelas in och delar av dem transkriberas av deltagarna. Dessa samtal utgör underlag för handledning. Det ena samtalet laddas upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi och kodas enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code av expertkodare.

Vid grupphandledningstillfällena träffas mindre grupper med varsin handledare.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande utbildning i MI. Deltagaren ska ha ett arbete som innebär behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.