Dialektisk beteendeterapi – fördjupningsdagar 4-5 oktober 2018

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Informationsblad.pdf

Under två dagar har du möjlighet att ta del av en workshop med Charles Swenson, MD, Massachusetts, USA. Charles är en mycket erfaren psykiater och psykoterapeut som har specialiserat sig på Dialektisk beteendeterapi (DBT) och under många år arbetat nära upphovskvinnan till DBT, Marsha Linehan. Han är en uppskattad pedagog med stor erfarenhet av att handleda och undervisa i DBT och har vid ett flertal tillfällen undervisat i Sverige.

Beskrivning av kursen

En viktig del av DBT är att som terapeut sträva efter att öka sin kapacitet och motivation att göra effektiv behandling. Förutom handledning och utbildning är konsultationsteamet en kanal för att åstadkomma detta. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för ett stödjande och förstärkande klimat för alla i teamet. Charles Swenson har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i egen klinisk verksamhet samt i konsultation, handledning och utbildning.

Under fördjupningsdagarna kommer Charlie Swenson att belysa de svårigheter man kan hamna i som DBT-terapeut när terapin låser sig och tanken ”vad gör jag nu?” infinner sig. Denna situation är inte ovanlig i DBT och drabbar både nya och mer seniora terapeuter. Utbildningen innebär övning i att identifiera och komma åt de viktigaste faktorerna som vidmakthåller problembeteenden samt att hantera svårigheter i sessionen. Konsultationsteamets uppgift att ge ”terapi för terapeuterna” och kunna förhindra ”utbrändhet” hos behandlare, kommer också att vara i fokus.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som arbetar med DBT och som ingår i ett konsultationsteam.


Anmäl