Basutbildning i psykoterapeutisk metod 60 hp HT-18

Anmäl

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Du genomför psykoterapi under handledning inom både KBT och PDT. Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Beskrivning av kursen

Kursens mål
Basutbildning i psykoterapeutisk metod syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeut-programmet uppfylls.

Kursen innehåller bl.a.
- Grundläggande psykologi
- Kognitiv beteendeterapeutisk metod
- Psykodynamisk metod
- Psykoterapi under handledning
- Forskning och klinisk utvärdering
- Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig i första hand till personal anställda inom psykiatrisk verksamhet i Stockholms läns landsting eller upphandlad enhet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt utbildning och arbetslivserfarenhet inom ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, alternativt högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp. För att vara behörig krävs också att du under utbildningen arbetar minst halvtid inom ett människovårdande yrke.


Anmäl