Ledarskap och förändringsarbete 7,5 hp VT2019


Denna kurs är den fjärde av de fyra delkurserna i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen ”Ledarskap och organisationsutveckling 1”, 30 hp som under många årtionden utvecklats utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den utbildning som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Beskrivning av kursen

Denna kurs kan kombineras med kurserna ”Ledarskap och organisation” 7,5 hp, ”Organisation, styrning och organisering” 7,5 hp och ”Ledarskap – personlig utveckling” 7,5 hp. Kurserna kan läsas tillsammans eller var för sig och ger en mycket slagkraftig kompetensutveckling för deltagaren inom ledarskap och organisationsutveckling.

Utbildningen bedrivs på halvfart. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.

Kursens syfte

Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att ha, inom din organisation.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, social omsorg eller annat människovårdande ämnesområde och minst 2 års yrkeserfarenhet i ledande befattning inom nämnda verksamhetsområden.

Tid och plats
Fysiska kursträffar ges vid Karolinska Institutet Campus Solna vecka 11, 14 och 19.

Vid frågor, kontakta:
Susanna Sjunneryd, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se
Tel: 08-524 864 32

Sista anmälningsdag är 2019-02-19