Led- och muskelrelaterade funktionsproblem, 30hp, (OMT)HT 2018

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation OMT HT 2018.pdf

Detta är en kurs på avancerad nivå för dig som vill fortbilda dig inom ortopedisk manuell terapi (OMT) inför en magisterexamen eller som ett led mot specialistkompetens inom OMT.

Utmärkande för kursen
Majoriteten av föreläsarna vid kursen är kliniskt verksamma specialister och forskare inom olika specialområden vilket grundar för att föreläsningarna omfattar de senaste rönen i forskning och vetenskaplig evidens. Deltagarna ges också tillfälle att följa undersökningar och operationer på storbildsvideo och sedan diskutera detta med operatören. 

Efter utbildningen finns möjlighet till en steg-2 kompetens.Mer information finns under bifogad pdf.fil rubriken Examination.

Kursstart den 3 september v.36 med näst kommande veckor 41, 47, 50, 3, 7, 11, 15, 20, 23. Kursdagarna är måndagar, tisdagar och onsdagar de föreslagna veckorna.
Plats: Centrum för idrottsskadeforskning och
utbildning/Capio Artro Clinic, Sophiahemmet,
Stockholm

Pris: 55 000 SEK exkl moms.

Kursansvarig: Christina Mikkelsen Med.dr, Leg fysioterapeut och examinator
Medverkande lärare: Danuta Krukowski