Gastroonkologisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, HT22

Anmäl

Fördjupa dina omvårdnadskunskaper om patienter med cancer i mag- och tarmkanalen som behöver medicinsk och/eller kirurgisk vård och behandling. Det här är en kurs som är förankrad i forskning och evidens och som kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession.

Om kursen
Vård av patienter som har fått en cancerdiagnos är komplex och dagens patienter erbjuds ofta andra behandlingar än gårdagens patienter. Med den snabba utvecklingen inom vård och behandling så behöver fokus sättas på omvårdnaden gällande cancer i mag- och tarmkanalen. Kursen syftar till att ge dig specifik kunskap om patienters rehabilitering från diagnos och behandling till långtidsuppföljning vid cancer i mag- och tarmkanalen.


Syfte och mål
Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper i omvårdnad av patienter med cancer i mag-och tarmkanalen i behov av medicinsk och/eller kirurgisk onkologisk vård och behandling.

Efter utbildningen kommer du att kunna:
• Visa förmåga att självständigt kunna analysera omvårdnadsbehov samt planera för, genomföra och utvärdera evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid gastroonkologiska sjukdomstillstånd.
• Beskriva uppkomst, diagnostik, behandling och prevention vid gastroonkologiska sjukdomstillstånd.
• Reflektera över hur personcentrerad vård kan tillämpas inom gastroonkologisk vård.
• Analysera och reflektera över den egna yrkesrollen i relation till andra professioners yrkesutövande inom gastroonkologisk vård.
• Använda styrdokument och kvalitetsregister som stöd i utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten.

Läs mer i PDF-filen ovan.

Kursstart: 5 september 2022.

Plats
Kursen ges som en digital kurs med obligatoriska träffar via videokommunikationstjänsten Zoom en gång per vecka.

Pris
16 000 kr exkl.moms


Anmäl