Beroendetillstånd HT18

FilnamnlabelFileSize
BT HT18-Kursinformation.pdf

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper om beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Beskrivning av kursen

Kursens mål

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

• Kunskap och förståelse:

 redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk,

-  förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk,

-   påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlings- metoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:

-   kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.

• Värderingsförmåga och förhållningssätt:

vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet,

värdera aktuell forskning inom området.Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Pingpong där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Undervisningen bygger vidare på studenternas tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att få godkänt kursbevis.Behörighet


Yrkeserfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, Statens institutions styrelse eller motsvarande privata vårdverksamhet krävs.

Dessutom gäller att deltagare ska arbeta i verksamhet inom ovanstående område.

Tid och plats

Datum hösten 2018:

19-20 september

4-5 oktober

25-26 oktober

13-14 november

22-23 november


Tid

09.00 – 16.00 samtliga dagar

 

Lokal

CPF:s utbildningslokaler ligger på Norra Stationsgatan 69, plan 6. Karta och vägbeskrivning bifogas välkomstbrevet.

 

Pris

19 900 SEK exkl. moms. I priset ingår litteratur, åhörarkopior och artiklar, kaffe/te, smörgås på förmiddagen och vetebröd på eftermiddagen.Mer informationVid frågor om kursinnehåll:

Ulric Hermansson

Centrum för psykiatriforskning

E-post: ulric@bahnhof.seVid frågor om anmälan och fakturering:

Nadja Saltell

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se

Tel: 08-524 862
78

 

Vid praktiska frågor kring kursen:

Anja Sedman

Centrum för psykiatriforskning

Epost: anja.sedman@ki.se

Tel: 076-1372104