KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp, HT18


De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att många av dessa kan uppnå ett kontrollerat drickande.

Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

"Mycket bra kurs med pedagogiska lärare"
"Jag tycker kursen var givande från första dagen, jag har lärt ett nytt sätt att tänka och arbeta med ’alkoholpatienter’, TACK!"
(Citat från tidigare kursdeltagare.)

Kursen fick 4,8 av 5 i betyg från förra kursomgångens deltagare (genomsnitt av svar på frågan "Hur bedömer du kursen som helhet?").

Beskrivning av kursen

Om kursen
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur).

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Kursupplägg
Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt.

Till vem riktar sig kursen?
Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Tid och plats
27-28 augusti samt 9 oktober

Kursen hålls på Norra Stationsgatan 69, Plan 6,
i Stockholm.

Pris
11 960 kr exkl moms

Sista anmälningsdag 2018-06-25


Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Anders Hammarberg

E-post: anders.hammarberg@ki.se

Sara Wallhed Finn
Epost: sara.wallhed-finn@ki.se

Vid frågor om anmälan och fakturering:

Nadja Saltell 
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se
Tel: 08-524 862 
78

 

Vid praktiska frågor kring kursen:

Anja Sedman

Centrum för psykiatriforskning

Epost: anja.sedman@ki.se

Tel: 076-1372104