Grundkurs om cannabis, förekomst, skador och behandling 3hp, HT18


Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Beskrivning av kursen

Kursens mål
Att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Kursens syfte
Kursen syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring Cannabisberoende.

Kursupplägg
Kursen genomförs med två dagar klassrumsbunden undervisning som föregås av hemstudier med stöd av kurslitteratur, artiklar och undervisningsfilmer.

Tid/Plats
Fysiska möten sker kl. 09.00-16.30, 18-19 oktober 2018.
Utbildningslokalerna ligger på Norra Stationsgatan 69, plan 6 i Stockholm.

Kursledning/examinator
Ulric Hermansson, med.dr. adjungerad lektor vid KI och examinator.

Pris
8950 SEK exkl. moms

Anmälan
på ki.se/uppdragsutbildning senast 27 september 2018.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.


Mer information

Vid frågor om kursinnehåll:

Ulric Hermansson

Centrum för psykiatriforskning

E-post: ulric@bahnhof.se

Vid frågor om anmälan och fakturering:

Nadja Saltell
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: nadja.saltell@ki.se
Tel: 08-524 862
78

Vid praktiska frågor kring kursen:

Anja Sedman

Centrum för psykiatriforskning

Epost: anja.sedman@ki.se

Tel: 076-1372104