Fördjupningskurs för rehabkoordinatorer 3 hp, HT18

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Unik kurs för rehabkoordinatorer som fokuserar på samverkan mellan hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommun.

Beskrivning av kursen

Kursens innehåll
I kursen ingår bland annat:
• Mångfald såsom t.ex. genus, kultur och språk
• Samverkan kring nollklassade mellan hälso- och sjukvården, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och kommun
• Ingång till arbetsmarknaden för personer med komplex medicinsk, social och praktisk problematik


Varför gå kursen?
Som rehabkoordinatorer från hälso- och sjukvården kommer du att få ökad kunskap och beredskap för att i praktiken kunna koordinera insatser för ingång till arbetsmarknaden för personer med komplexa praktiska problem såsom många myndighetskontakter, medicinska tillstånd med hög grad av samsjuklighet och arbetslöshet.

Kursens syfte

Kursens övergripande syfte är att du som deltagare ska kunna:
• redogöra för och förstå betydelsen av mångfald (genus, kultur och språk) i rehabiliteringsprocessen
• redogöra för planering och koordinering av rehabiliteringsinsatser för nollklassade och personer med komplicerade medicinska och sociala faktorer
• kritiskt granska och värdera vilka komplicerande faktorer som har betydelse för ingång till arbetsmarknaden

Efter kursen ska du som deltagare ha förmåga att praktiskt kunna tillämpa ovan angivna kunskaper i en klinisk arbetssituation.

Vem riktar sig utbildningen till

Yrkesverksamma rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvård (primär- och specialistvård såsom t.ex. psykiatri)


Anmäl