Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd HT18

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation YOGA HT 2018.pdf

Fördjupa din kunskap om yogaträning – en fysisk stil baserad på hatha yoga där du får praktisk samt teoretisk kunskap om hur yogaövningar kan användas dels för patienter med olika sjukdomstillstånd och dels för friska personer. Det här är en unik poänggivande yogautbildning som stärker dig i din yrkesroll.

Behörighet och målgrupp:

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Att leda grupper bör ingå i din yrkesroll och du bör ha erfarenhet av att leda gruppträning då du kommer tillgodogöra dig kursen på ett bättre sätt.
 
Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper såsom legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t ex fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, idrottslärare och hälsopedagoger.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
- Förklara fysiologiska akuta effekter, långtidseffekter samt andra verkningsmekanismer av yoga.
- Redogöra för den evidens som finns kopplad till yoga och dess effekt på hälsa vid olika sjukdomstillstånd.
- Själv genomföra enklare yogaövningar.
- Instruera och leda två enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.

Pris: 15 500 SEK exkl moms
Kursstart: 19-21 september 2018