Case Management och resursgruppsarbete, 7,5 hp HT18

Anmäl

Stärk din yrkesroll och få ett mer strukturerat arbetssätt genom metoden Case Management och Resursgruppsarbete utifrån R-ACT.
Arbeta strukturerat med brukaren/patienten genom metodens olika moment och få verktyg kring samverkan och hur du kan arbeta långsiktigt för en ökad livskvalitet och delaktighet.

Beskrivning av kursen

Många brukare/patienter med psykiatrisk sjukdom och samsjuklighet faller idag mellan stolarna på grund av bristande samverkan och långsiktighet i arbetet. Det saknas evidensbaserade metoder för både samverkan, återhämtningsprocesser och rehabilitering.

R-ACT är en metod som syftar till att stärka individens egen förmåga att skapa balans och långsiktig stabilitet. Genom denna metod får du en strukturerad metod att arbeta utifrån med målet att bygga upp ett starkt och hållbart nätverk, det vill säga en resursgrupp, kring brukaren/patienten.
Metoden har ett högt evidensvärde och är direkt anpassad för de mål som Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting har formulerat.

Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar och gruppövningar. Metodhandledning ingår under hela utbildningen. Examination sker genom skriftlig tentamen.

Deltagandet vid schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Ur kursinnehållet
- Resursgruppsarbete och Case Managerns (CM) funktion och arbetsuppgifter
- Alliansskapande metoder inom Case Management modellen och delat beslutsfattande
- Bildande av resursgrupp för den enskilde brukaren
- Kartläggning av brukarens behov och situation i nuläget
- Utformningen av en första individuell, samordnad vårdplan och tillskapande av en resursgrupp kring brukaren

Behörighet
Personer som arbetar inom psykiatri och/eller socialpsykiatri samt har arbetslivserfarenhet inom någon av dessa verksamheter. Exempelvis mentalskötare, boendestödjare och annan vårdpersonal.

Tid och plats 
Kursen pågår mellan 7 september – 7 december 
och innehåller 8 fysiska kursträffar.
Kurslokalen ligger på Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen (CPF:s utbildningslokaler) i Stockholm.

Pris
26 900 kr exkl moms. 
I priset ingår litteratur, samt fika.

Anmälan 
Anmälan görs på
www.ki.se/uppdragsutbildning

Sista anmälningsdag är 10 juni 2018

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.


Mer information 

Vid frågor kring kursinnehåll:

Marie Adolfsson, kursansvarig
Email: marie.adolfsson@attention.se

Vid frågor kring anmälan och fakturering:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning 
E-post: nadja.saltell@ki.se 

Vid praktiska frågor kring kursen:
Anja Sedman, kursadministratör
Epost: anja.sedman@ki.se


Anmäl