Barn och trauma, 7,5hp, VT 2018

Anmäl
FilnamnlabelFileSize
Kursinfo Barn och trauma VT18.pdf

Karolinska Institutet tillsammans med Ericastiftelsen erbjuder i mars 2018 utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser. Utbildningen samverkar med Barnafrid. 

Beskrivning av kursen

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

• Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar.
• Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
• Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Vem riktar sig utbildningen till

Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.


Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för
psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och
ungdomspsykologi.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Tid och plats

Kursen ges vårterminen 2018 under följande heldagar:
12 och 13 mars
11 och 12 och 13 april
1 juni

Undervisningen sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

 

Pris

16 700 kr exkl. moms. För- och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 5 februari 2018.

Mer information  

För mer information om kursen och anmälan, välkommen att kontakta projektledare Christina Bäckman

Epost: Christina.Backman@ki.se

Telefon: 08- 524 864 44Anmäl