Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 15hp, HT17

Anmäl

Nu erbjuder Karolinska Institutet en ny utbildning för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att utveckla och förbättra diagnostiken av muskuloskeletalaskador och smärttillstånd.

Efter kursen kommer du kunna identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletalastrukturer med ultraljud. Du kommer även kunna diagnosticera några vanliga överbelastningsskador på ett säkrare sätt.
Detta är en unik utbildning och den enda i sitt slag i ämnet som ger högskolepoäng.

Beskrivning av kursen

Kursen ges i form av föreläsningar, live-demonstrationer, workshops samt praktiska inlärningsmoment. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningtider modul.

Mellan modulerna krävs att deltagaren avsätter tid för kliniska övningsuppgifter samt för ett vetenskapligt arbete i form av en litteraturstudie. Kursen är en distanskurs som hålls på halvfart och löper över 20 veckor, varav 15 dagar är schemalagda på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg.

Plats, tid och pris
Plats:
MEDFIT Flemingsberg, Karolinska Institutet

Tid:
Modul I: 6 september 2017 – 8 september 2017
ModulII: 4 oktober 2017 – 6 oktober 2017
ModulIII: 8 november 2017 – 10 november2 017
ModulIV: 6 december 2017 – 8 december 2017
Modul V: 24 januari 2018 – 26 januari 2018

Pris:
35 000 kr exklusive moms. 

Sista anmälningsdag är 2017-08-15 eller så snart kursplatserna är fyllda.

Kursens syfte

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletalultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskaper om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud-och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings-och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Vem riktar sig utbildningen till

Medicinskt utbildad personal som idag arbetar med muskuloskeletalultraljudsdiagnostik, eller har för avsikt att använda ultraljudsdiagnostik i sitt dagliga arbete. Deltagare måste ha tillgång till ultraljudsutrustning under kursperioden då kursen innebär skanninguppgifter mellan kurstillfällena.


Anmäl