Motiverande Samtal (MI) - yrkesmässig tillämpning, del I VT18

FilnamnlabelFileSize
Kursinformation.pdf

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Beskrivning av kursen

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt.

Pris: 8 900 SEK exkl moms

Vem riktar sig utbildningen till

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.