Diabetes i primärvården HT 17


En kurs för dig som är sjuksköterska, distriktssköterska och har ansvar för patienter med diabetes i primärvården.

Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut och kurator, och syftar till att stärka dig i din yrkesroll och ge dig nya perspektiv med fokus på kvalitet i varje möte med diabetespatienten.


Citat från tidigare deltagare:

”Jag tycker om lärarnas förhållningssätt till oss som studenter. Det kändes som budskapet var att göra oss till bra diabetessjuksköterskor. ”

”Bra och utvecklande, tankeställande kommentarer ”

”Bra upplägg och fantastisk personal”
”Har lärt mig jättemycket”
”En givande utbildning”.


Pris
9 700 SEK exkl moms för anställda inom SLL och
12 500 SEK exkl moms för övriga.

Sista anmälningsdag 2017-06-30

Beskrivning av kursen

Kursinnehåll
• Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes.
• Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes.
• Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden.
• Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård och pedagogik.
• Diabetesrelaterade komplikationer, utredning, behandling och förebyggande.
• Etnicitet.
• Äldre och diabetes.
• Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregistret och dokumentation.
• Psykosociala aspekter.
• Kommunikation och samtalsteknik.